Statut - Regulaminy - Dokumenty

Statut Szkoły Podstawowej nr 298 (patrz pliki do pobrania)

Raport Dostępności - SP298 (patrz pliki do pobrania)

Program Wychowawczo - Profilaktyczny Szkoły 2023/2024  (patrz pliki do pobrania)

Koncepcja Pracy Szkoły w roku szkolnym 2023/2024 (patrz pliki do pobrania)

Regulaminu Koła Wolontariatu SP 298 oraz załączniki (patrz pliki do pobrania)

Wykaz podręczników w roku szkolnym 2023/2024 (patrz pliki do pobrania)

Wyprawka Przedszkolaka (patrz pliki do pobrania)

Wyprawka ucznia klasy pierwszej (patrz pliki do pobrania)

Procedura uzyskania karty rowerowej (patrz pliki do pobrania)

Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem w SP nr 298 (patrz pliki do pobrania)

Zmiany w przepisach o ochronie danych osobowych - RODO (patrz pliki do pobrania)

Program wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego w SP 298 (patrz pliki do pobrania)

Regulamin Stołówki Szkolnej - SP298 (patrz pliki do pobrania)

Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe       w SP298 (patrz pliki do pobrania)

 

 

Pliki do pobrania