Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w naszej szkole

POMOC PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA

Pedagog szkolny - p. Iwona Krawczyk : 
 • poniedziałki: 8.30 - 13.00
 • wtorki: 8.30 – 10.30
 • środy: 8.30 – 12.30
 • czwartki: 8.30 – 14.30, 14.30. – 15.30 godzina dla dzieci i rodziców
 • piątki: 8.30 – 15.30

Psycholog szkolny -  p. Marzena Krzesińska:

 • poniedziałki godziny 8.00 - 15.00
 • środy godziny 8.00 - 12.00
 • czwartki godziny 8.00 - 12.00

Dyżury dla rodziców prowadzone są również w dniach zebrań w godzinach 17.00 - 18.30.

 

Psycholog szkolny (poradnia psychologiczno - pedagogiczna) -  p. Marta Kołacz

Psychologiem współpracującym z naszą szkołą z ramienia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 13 jest pani Marta Kołacz. Pani Kołacz dyżuruje na terenie naszej szkoły w pokoju numer 25 na I piętrze w pierwsze piątki miesiąca w godzinach 8.00-12.00. Poza tym psycholog poradni pozostaje do Państwa dyspozycji (po wcześniejszym umówieniu się przez sekretariat poradni) na terenie poradni. 

Numery telefonów do Poradni: (22) 811 26 46; (22) 811 05 22 

Adres poradni: ul. Odrowąża 75, Warszawa

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 13 ul. Odrowąża 75 - zapisy i konsultacje telefon 22 811 05 22 lub 22 811 26 46

Zapraszamy na konsultacje rodziców, dzieci oraz nauczycieli i wychowawców.
 

KIEDY WARTO SPOTKAĆ SIĘ Z PSYCHOLOGIEM?

Uczniom psycholog szkolny jest potrzebny, gdy:

 • nie cieszą się swoimi sukcesami - tymi szkolnymi i „życiowymi”,
 • mają kłopoty z nauką, koncentracją i przystosowaniem do życia szkolnego, są zestresowani,
 • doświadczają sytuacji kryzysowych: śmierć kogoś bliskiego, rozwód rodziców,
 • choroba własna lub kogoś w rodzinie (w tym choroba alkoholowa), przeniesienie do nowej szkoły, przeprowadzka i inne,
 • występują u nich problemy emocjonalne i osobowościowe: lękliwość, nieśmiałość, nadpobudliwość, zahamowania, napady gniewu, trudności z wyrażaniem swoich emocji, niska samoocena,
 • pojawiają się kłótnie w grupie i między kolegami,
 • oni sami lub inne osoby społeczności szkolnej nie przestrzegają ustalonych zasad (np. dokuczają, stosują przemoc fizyczną lub psychiczną, mobbing rówieśniczy, wykluczenie),
 • powtarzają się objawy somatyczne: bóle głowy, bóle brzucha, zaburzenia snu i jedzenia,
 • niewłaściwie się zachowują: są agresywni, alienują się, często wchodzą w konflikty, lekceważą polecenia, obowiązujące normy itp.,
 • cokolwiek mogłoby zagrażać ich życiu, zdrowiu, bezpieczeństwu,
 • kieruje ich nauczyciel (interwencje).

Rodzicom psycholog szkolny jest potrzebny, gdy:

 • trzeba poinformować szkołę o problemach dziecka i jego rodziny,
 • trzeba zdiagnozować problemy i trudności dziecka,
 • pojawia się chęć „wygadania się”, wyżalenia, uzyskania porady lub wsparcia w trudnych chwilach,
 • dziecko ma trudności adaptacyjne i emocjonalne lub problemy z nauką,
 • należy stworzyć odpowiednie lub specjalne warunki do nauki, rozwoju zdolności i zainteresowań dziecka,
 • pojawiają się konflikty dziecka z pracownikami szkoły, trudności w relacjach z innymi dziećmi,
 • trzeba określić zasoby dziecka, zaakcentować mocne strony, okazać dumę z osiągnięć dziecka, wspólnie świętować sukcesy,
 • trzeba przedyskutować jakiś problem, stworzyć plan działania,
 • pojawiają się trudne uczucia w stosunku do dziecka: zniecierpliwienie, niechęć, bezradność, smutek czy złość,
 • trzeba omówić nieprawidłowe postawy wychowawcze rodziców: nadmierne ochranianie dziecka, zbyt małe wymagania, wyręczanie go, tendencję do poświęcania się lub nadmierny krytycyzm
 • i wymagania, perfekcjonizm, nierealistyczne oczekiwania, zachowania agresywne, poniżanie, lekceważenie dziecka,
 • pojawiają się problemy wychowawcze w okresie dojrzewania lub problemy rodzinne: napięta atmosfera domowa, konflikty małżeńskie, rozwód, wyjazd któregoś z rodziców za granicę w celach zarobkowych, przemoc domowa, uzależnienia, trudności finansowe,
 • trzeba wspólnie działać, aby pomóc dziecku w problemach w szkole lub poza nią.

 

Wykaz instytucji, które świadczą pomoc psychologiczno-pedagogiczną

Stowarzyszenie dla rodzin - specjalistyczna pomoc psychologiczna i pedagogiczna. ul. Ząbkowska 39 Warszawa tel. 022 619 42 67 lub 022 679 14 93
Naszą misją jest pomaganie dzieciom i dorosłym, o których inni zapominają. Wsparcie rodzin i osób w tworzeniu więzi między sobą.

Z naszych działań mogą korzystać:

 • Dzieci i młodzież od 3 do 21 lat oraz ich rodzice, które potrzebują wsparcia w rozwoju, pomocy psychologicznej lub pedagogicznej.
 • Oferujemy specjalistyczną pomoc psychologiczną i pedagogiczną prowadzoną indywidualnie i grupowo:
  • Poradnictwo,
  • Konsultacje,
  • Diagnozę,
  • Psychoterapię i terapię,
  • Terapię pedagogiczną,
  • Terapię rodzinną i małżeńską,
  • Zajęcia edukacyjne,
  • Grupy wsparcia,
  • Szkolenia językowe i informatyczne,
  • Specjalistyczne wyjazdy wakacyjne i weekendowe,
  • Aktywne organizowanie wolnego czasu,
  • Zajęcia rozwijające,
  • Spotkania z okazji świąt, urodzin i innych okazji,
  • Zajęcia w terenie kulturalne, sportowe, turystyczne,

Rodziny w sytuacjach kryzysowych, z problemami wychowawczymi, uzależnień, pomocy i innym, które poszukują zmiany. Dorośli poszukujący pomocy psychologicznej: porady, konsultacji, psychoterapii. Osoby z innych placówek związane z dziećmi, młodzieżą i rodzinami.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  nr 13 - ul. Odrowąża 75 , tel. 22- 811-05-22

(psychologiczna, terapia trudności szkolnych i problemów emocjonalnych, terapia rodzinna, logopeda).

Ośrodek Pomocy Społecznej – ul. Św. Wincentego 87, tel. 22- 277-02-00 (pomoc rodzinie – trudna sytuacja materialna, przemoc w rodzinie, problemy uzależnień, pomoc prawna, itp.).

Pogotowie  dla Ofiar przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” – telefon 22- 668-70-00

(pomoc prawna i psychologiczna dla osób doświadczających przemocy w rodzinie).

Specjalistyczna Poradnia dla Dzieci i Młodzieży OPTA – ul. Wiśniowa 56, tel. 22-826-39-16, 506399683 (pomoc rodzinom z problemem alkoholowym- grupy wsparcia, wsparcie dla rodziców nastolatków z zaburzeniami odżywiania, warsztaty dla młodzieży dotyczące konstruktywnego i bezpiecznego korzystania z mediów, dogoterapia, Trening Zastępowania Agresji).

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Uniwersytet dla Rodziców,
ul. Raszyńska 8/10, tel. 22-822-24-46.

Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej – ul. 6 Sierpnia 1/5 - tel. 22-855-44-32,
(interwencje kryzysowe, interwencja w nagłych zdarzeniach i przeżyciach traumatycznych, porady i konsultacje prawne, psychiatryczne, schronienie dla osób doświadczających przemocy w  rodzinie, terapia zajęciowa i grupowa, kompleksowa pomoc psychologiczna, prowadzenie terapii rodzinnych).

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży – 116  111

Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki i Narkomania – 801 199 990

Telefon dla osób cierpiących z powodu uzależnień behawioralnych i ich bliskich – 801 889 880

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka – 800 121 212

Komisariat Policji Warszawa Targówek, Wydział Nieletnich i Patologii – ul. Jagiellońska 51, tel. 22-603-84-74

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży – ul. Jagiellońska 34, telefon  22- 619-42-31.

Straż Miejska m.st. Warszawy – ul. Młynarska 43/45, tel. 22-598-68-00.

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę – tel. 22-616-16-69 (pomoc prawna i psychologiczna dla dzieci i rodziców, ofiar przemocy, diagnoza i terapia wykorzystywania seksualnego).

Dzielnicowy Zespól Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – ul. Kondratowicza 20, tel. 22-443-88-29.

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży – ul. Jagiellońska 34, tel. 22-619-85-72 psychiatra

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży - ul. Dzielna 7, tel. 22-468-25-47, psychiatra, leczenie uzależnień.

Fundacja Nagle Sami – wsparcie dla osób, które doświadczyły straty kogoś bliskiego,
tel. 502 511 138

Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD – ul. Ogińskiego 1, tel. 22-675-04-80 (problemy z nauką, trudna sytuacja materialna i społeczna; zajęcia: socjoterapeutyczne, wyrównywanie braków edukacyjnych, odrabianie prac domowych, itp.)

Stowarzyszenie „Bliżej Dziecka” – ul. Mokotowska 17/21, tel. 727 511 510 (wsparcie dla dzieci – ofiar przemocy rówieśniczej, Trening Pewności Siebie – zajęcia dla dzieci, które doświadczyły przemocy rówieśniczej).

Stowarzyszenie Dla Rodzin – ul. Pszczyńska, telefon 22-253-49-47