Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wstęp deklaracji

Szkoła Podstawowa nr 298 im. Jana Kasprowicza w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona Internetowa Szkoły Podstawowej nr 298 w Warszawie

Dane teleadresowe jednostki

03 - 390 Warszawa ulica Krakusa 2

Data publikacji strony internetowej: 17.12.2021 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 17.12.2021 r.

Strona internetowa Szkoła Podstawowa nr 298 im. Jana Kasprowicza w Warszawie jest Częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Treści niedostępne

Wyłączenia

Data sporządzenia deklaracji
Deklarację sporządzono dnia: 17.12.2021 r.
Deklarację sporządzono na podstawie oceny podmiotu zewnętrznego przeprowadzonej przez Audytor.

Data ostatniego przeglądu i aktualizacji Deklaracji: 17.12.2021 r.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dyrektor szkoły - Alicja Marciniak, a.marciniak@edu.um.warszawa.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 811 36 82. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Zgłoszenia spraw przyjmowane są:

- osobiście w sekretariacie szkoły w godzinach pracy sekretariatu:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 16.00

- telefonicznie pod numerem telefonu i faxu:

tel. 22 811 36 82

fax. 22 811 36 82

- zgłoszenia pisemne należy kierować na adres:

ul. Krakusa 2 03 - 390 Warszawa

- zgłoszenia drogą elektroniczną wysyłane na adres:

sp298@edu.um.warszawa.pl

a.marciniak@edu.um.warszawa.pl

 

Warunkiem wszczęcia postępowania wyjaśniającego jest wskazanie w treść kierowanej korespondencji:

osoby wnoszącej sprawę (imię i nazwisko)

adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy, numeru domu i mieszkania, telefonu kontaktowego)

przedmiotu sprawy, której dotyczy.

Korespondencja, która nie spełnia powyższych wymogów może być traktowana jako anonimowa opinia i wykorzystana jedynie w celach służbowych.

Dyrekcja szkoły przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy:

poniedziałek - 14.00 - 16.00,

wtorek - 8.00 - 10.00,

czwartek - 12.00 – 13.00 

w siedzibie szkoły w gabinetach: dyrekcji i wicedyrektora.

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest dyrektor szkoły Alicja Marciniak, a.marciniak@edu.um.warszawa.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 811 36 82. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Dostępność architektoniczna

Budynek Szkoły Podstawowej nr 298 im. Jana Kasprowicza w Warszawie, ulica Krakusa 2, 03-390 Warszawa.

Sposób dojazdu:

Budynek znajduje się w Warszawie przy ulicy Krakusa 2.

Dojścia piesze są od ulicy Rembielińskiej (skrzyżowanie z ulicą Kondratowicza), ulicy Ogińskiego, ulicy Bolesławickiej, ulicy Krakusa, ulicy Bazyliańskiej. Przejście dla pieszych od ulicy Rembielińskiej (skrzyżowanie z ulicą Kondratowicza) posiada sygnalizację dźwiękową. Pozostałe przejścia dla pieszych nie posiadają sygnalizacji dźwiękowej. Chodniki dla pieszych prowadzące do budynku szkoły nie mają wydzielonego pasa dla rowerzystów. Na przejściu dla pieszych od strony ulicy Bazyliańskiej i Ogińskiego są podjazdy dla wózków i osób niepełnosprawnych o szerokości 90 cm. Przejście dla pieszych od strony ulicy Rembielińskiej  (skrzyżowanie z ulicą Kondratowicza) może powodować utrudnienia w ruchu osób niepełnosprawnych ze względu na budowę metra.

Najbliższe stacje PKP to stacja Warszawa Praga oraz Warszawa Toruńska. Stacja Warszawa Praga znajduje się w odległości około 1800 metrów, a stacja Warszawa Toruńska około 1000 metrów od budynku szkoły. Dojście na perony jest możliwe za pomocą schodów stałych. Na stacji Praga zamontowana jest platforma przyschodowa, zaś na stacji Toruńska winda dla osób niepełnosprawnych. Niestety udostępnienia te nie zawsze działają, a wówczas stacje pozostają praktycznie niedostępne dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Najbliższe przystanki tramwajowe znajdują się w odległości około 180 metrów od budynku szkoły. Jest to przystanek Rembielińska - Kondratowicza. Dojeżdżają tam tramwaje nr 1 (w kierunku Annopol - Banacha); 3 (w kierunku Annopol - Gocławek); ; 4 (w kierunku Żerań Wschodni - Wyścigi); ; 25 (w kierunku Annopol - Banacha); ; 41 (w kierunku Żerań Wschodni - PKP Służewiec).

Najbliższy przystanek autobusowy znajduje się przy ulicy Wysockiego róg Bazyliańska. Dojeżdżają tam autobusy 114 (Młociny UKSW - Bródno Podgrodzie); 126 (Nowodwory - CH Targówek); 145 (Żerań FSO - Wiatraczna); 156 (Metro Młociny - Dworzec Wschodni); 176 (Choszczówka - Budowlana); 414 (Szczęśliwice - Bródno Podgrodzie).

Najbliższe miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajdują się przy ulicy Bolesławickiej, około 80 metrów od budynku szkoły. Dojazd na w/w miejsce od ulicy Poborzańskiej.

Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie: https://www.wtp.waw.pl/

Wejście do budynku i opis budynku:

Wejście do budynku znajduje się od strony ulicy Rembielińskiej. Wyposażone jest w drzwi przeszkolone o szerokości około 90 cm. Wejście górne i wejście dolne nie jest dostosowane dla osób na wózku. Do wejścia górnego i dolnego prowadzą schody i nie ma tam wind i platform przyschodowych. 

W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich.

Budynek posiada dwa piętra. Cały budynek nie jest dostosowany dla osób na wózku. W budynku nie ma wind i platform przyschodowych.

W budynku jest pętla indukcyjna.

W budynku znajduję się dwie ewakuacyjne klatki schodowe, a komunikacja miedzy piętrami odbywa się za pomocą schodów.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze.

Korytarze szkolne i klatki schodowe są szerokie i umożliwiają wyminięcie się dwóch osób.

Sekretariat obsługujący petentów znajduje się na parterze i nie posiada obniżonej lady.

Koordynatorzy dostępności

kierownik gospodarczy szkoły - pani Dorota Kosiorek

poniedziałki - piątki

godzina: 8.00 - 16.00

tel.: 22 811 36 82 wew. 25

parter - gabinet nr 5