Zebrania rodziców i dni otwarte w roku szkolnym 2023/2024

Harmonogram zebrań i spotkań z rodzicami 2023/2024

I półrocze:

31.08.2023 - Zebrania informacyjne z rodzicami oddziałów przedszkolnych.

4.09.2023 - Zebrania informacyjne z rodzicami klas 1.

12.09.2023 - Zebrania informacyjne z rodzicami klas 4 - 8.

13.09.2023 - Zebrania informacyjne z rodzicami klas 2 - 3.

26.09.2023 - Zebranie informacyjne dla rodziców klas 8 dotyczące egzaminu ósmoklasisty.

15.11.2023 - Zebrania z rodzicami oddziałów przedszkolnych. Przedstawienie wstępnych diagnoz.

12.12.2023 - Zebrania z rodzicami klas 4–8. Przedstawienie rodzicom zagrożeń i proponowanych ocen.

13.12.2023 - Zebrania z rodzicami klas 1–3. Przedstawienie rodzicom zagrożeń proponowanych ocen.

30.01.2024 - Zebrania podsumowujące pracę dydaktyczno-wychowawczą w I półroczu - klasy 4-8.

31.01.2024 - Zebrania podsumowujące pracę dydaktyczno - wychowawczą w I półroczu - klasy 1-3.

31.01.2024 - Zebrania z rodzicami oddziałów przedszkolnych.

II półrocze:

24.04.2024 - Zebrania z rodzicami oddziałów przedszkolnych. Przekazanie gotowości szkolnej.

16.05.2024 - Zebrania z rodzicami klas 1–8. Przedstawienie rodzicom zagrożeń i proponowanych ocen na koniec roku szkolnego.

 

 

 

 

Godziny dostępności nauczycieli SP 298: rok szkolny 2023/2024 - patrz pliki do pobrania