Zebrania rodziców i dni otwarte w roku szkolnym 2022/2023

Harmonogram zebrań i spotkań z rodzicami stacjonarnie lub on-line

I półrocze:

31.08.2022 r. - Zebrania informacyjne z rodzicami oddziałów przedszkolnych

13-14.09.2022 r. - Zebrania informacyjne z rodzicami klas 1-8

28.09.2022 r. - Zebranie informacyjne dla rodziców klas 8 dotyczące egzaminu ósmoklasisty.

15.11.2022 r. - Zebrania z rodzicami oddziałów przedszkolnych.

20.12.2022 r. - Zebrania z rodzicami klas 4 – 8. Przedstawienie rodzicom zagrożeń i proponowanych ocen (na piśmie).

21.12.2022 r. - Zebrania z rodzicami klas 1 – 3. Przedstawienie rodzicom zagrożeń i proponowanych ocen (na piśmie).

31.01.2023 r. - Zebrania podsumowujące pracę dydaktyczno-wychowawczą w I półroczu- klasy 4-8

1.02.2023 r. - Zebrania podsumowujące pracę dydaktyczno-wychowawczą w I półroczu- klasy 1-3

1.02.2023 r.  Zebrania z rodzicami oddziałów przedszkolnych.

 

II półrocze:

26.04.2023 r. - Zebrania z rodzicami oddziałów przedszkolnych. Przekazanie gotowości szkolnej.

16.05.2023 r. - Zebrania z rodzicami klas 4 – 8. Przedstawienie rodzicom zagrożeń i proponowanych ocen na piśmie.

17.05.2023 r. - Zebrania z rodzicami klas 1 – 3. Przedstawienie rodzicom zagrożeń i proponowanych ocen na piśmie.

 

Godziny dostępności nauczycieli SP 298:

rok szkolny 2022/2023 - patrz pliki do pobrania