• Zapraszamy do Szkoły Podstawowej nr 298 im. Jana Kasprowicza w Warszawie. Tu znajdziecie wszelkie informacje na temat placówki oraz jej codziennej pracy.

  • Szkoła Podstawowa nr 298 im. Jana Kasprowicza w Warszawie jest szkołą publiczną. Siedzibą szkoły jest budynek przy ul. Krakusa 2 w Warszawie. Organem prowadzącym placówkę jest Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, a nadzór pedagogiczny nad nią sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie.

  • Szkoła istnieje od 1974 roku. Od 10 grudnia 1977 roku patronem szkoły jest wybitny poeta i patriota - Jan Kasprowicz.

  • Tworzymy przyjazną szkołę, w której każdy może realizować się na miarę własnych potrzeb i możliwości. Chcemy, aby nasi absolwenci wyróżniali się tolerancją do innych, kulturą i szacunkiem dla najważniejszych wartości moralnych.

  • Jesteśmy szkołą, w której nie ma rzeczy niemożliwych. Podejmujemy trudne zadania, rozwiązujemy skomplikowane problemy, bierzemy czynny udział w życiu dzielnicy, miasta i kraju.

Poznaj lokalizację naszej szkoły
Skontaktuj się z nami