Instytucje wspierające ucznia zdolnego

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE UCZNIA ZDOLNEGO

MIEJSCA ODKRYWANIA TALENTÓW

  • Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk  Al. Lotników 32/46 Warszawa tel.: 228470920; e-mail:cft@cft.edu.pl; http://www.cft.edu.pl Osoba do kontaktu: Lech Mankiewicz dyrektor CFT PAN. Uczestnicy mogą korzystać ze sprzętu laboratoryjnego lub eksponatów
  • Centrum Myśli Jana Pawła II ul. Foksal 11 Warszawa tel.: 228264221 e-mail: centrum@centrumjp2.pl; http://www.centrumjp2.pl; Osoba do kontaktu: Jacek Kaniewski; Zajęcia z uczniami zdolnymi odbywają się kilka razy w tygodniu; Placówka (oferta) jest dostępna dla osób niepełnosprawnych; Zajęcia są prowadzone dla wszystkich typów szkół; Uczęszczający otrzymują pomoc w rozwijaniu i pogłębianiu zainteresowań; Istnieje możliwość stałego kontaktu w sprawach naukowych z prowadzącymi zajęcia; Uczestnicy mogą sami proponować tematy zajęć
  • Centrum Nauki Kopernik; Wybrzeże Kościuszkowskie 20 Warszawa tel.: 224950505; e-mail: info@kopernik.org.pl; http://www.kopernik.org.pl; Osoba do kontaktu: Marta Fikus-Kryńska; Zajęcia z uczniami zdolnymi odbywają się raz w tygodniu; Placówka (oferta) jest dostępna dla osób niepełnosprawnych; Zajęcia są prowadzone dla wszystkich typów szkół; Uczęszczający otrzymują pomoc w rozwijaniu i pogłębianiu zainteresowań; Istnieje możliwość stałego kontaktu w sprawach naukowych z prowadzącymi zajęcia; Uczestnicy mogą korzystać ze sprzętu laboratoryjnego lub eksponatów
  • Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej; Pl. Politechniki 1, sala 152 Warszawa; tel.: 222346002; e-mail: csz@csz.pw.edu.pl; http://www.csz.pw.edu.pl; Osoba do kontaktu: Joanna Jaszuńska; Zajęcia z uczniami zdolnymi odbywają się raz w miesiącu; Placówka (oferta) jest dostępna dla osób niepełnosprawnych; Uczęszczający otrzymują pomoc w rozwijaniu i pogłębianiu zainteresowań; Uczestnicy mogą sami proponować tematy zajęć
  • Dom Spotkań z Historią; ul. Karowa 20 Warszawa; tel.: 002550500; e-mail: dsh@dsh.waw.pl; http://dsh.waw.pl/; Osoba do kontaktu: Anna Ziarkowska; Istnieje możliwość stałego kontaktu w sprawach naukowych z prowadzącymi zajęcia; Uczestnicy mogą sami proponować tematy zajęć
  • Fundacja  Centrum Edukacji Obywatelskiej; ul. Nowakowskiego 10 Warszawa; tel.: 0228250181; e-mail: martyna.studzinska@ceo.org.pl; http://www.ceo.org.pl; Osoba do kontaktu: Martyna Studzińska; Zajęcia z uczniami zdolnymi odbywają się raz w tygodniu
  • Fundacja Instytut Nowoczesnej Edukacji; ul. Księcia Janusza 64 Warszawa; tel.: 227511173; e-mail: k.lotkowska@ine.com.pl; http://www.ine.com.pl; Osoba do kontaktu: Katarzyna Lotkowska; Zajęcia z uczniami zdolnymi odbywają się kilka razy w tygodniu; Partnerzy: PAN, APS