Oferta placówki

Bazę Szkoły Podstawowej nr 298 im. Jana Kasprowicza stanowi położony przy ulicy Krakusa 2 w Dzielnicy Targówek w Warszawie dwupiętrowy budynek z salą gimnastyczną i nowoczesnym boiskiem szkolnym. W budynku znajduje się  dziewiętnaście sal i pracowni dydaktycznych, wyposażonych w sprzęt multimedialny z dostępem do sieci Internet,  sala sportowa z pełnym zapleczem sanitarnym, mała salka sportowa do zajęć ruchowych, place zabaw, gabinety logopedy, terapeuty pedagogicznego, pedagoga i psychologa, pielęgniarski, stołówka szkolna z własną kuchnią, sale świetlicowe, biblioteka z zapleczem multimedialnym i dostępem do sieci internet, nowoczesna pracownia komputerowa, specjalistyczna sala do nauki języków obcych, szatnie uczniowskie, sklepik szkolny, pomieszczenia administracyjne oraz nowoczesne, wielofunkcyjne boisko sportowe przykrywane halą balonową na zimę.

Szkoła oferuje:

 • naukę języka angielskiego od klasy I-ej, 
 • zajęcia dodatkowe z języka angielskiego w oddziałach przedszkolnych,
 • nowoczesne metody nauki i wysoko wykwalifikowaną kadrę,
 • pedagoga szkolnego,
 • opiekę psychologa i logopedy
 • szeroko zakrojone działania w zakresie bezpieczeństwa uczniów,
 • opiekę w zakresie reedukacji i logopedii,
 • zajęcia korekcyjne dla dzieci z wadami postawy,
 • nowoczesne metody nauczania,
 • serdeczną i przyjazną atmosferę,
 • opiekę w doskonale działającej świetlicy,
 • rozwijanie zainteresowań w ramach zajęć pozalekcyjnych,
 • zajęcia z rytmiki i umuzykalniania,
 • wspaniałą bibliotekę wyposażoną w Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej,
 • nowoczesną pracownię komputerową,
 • sale wyposażone w sprzęt multimedialny,
 • nowoczesną salę językową,
 • doskonale wyposażone sale przedmiotowe,
 • salę gimnastyczną,
 • salkę do zajęć ruchowych,
 • opiekę pielęgniarską,
 • nowoczesną stołówkę szkolną i własną kuchnię,
 • sprawnie działające drużyny harcerskie i zuchowe,
 • wychowanie w duchu ekologii i poszanowania środowiska,
 • licznie organizowane wycieczki i zielone szkoły
 • nowoczesne, wielofunkcyjne boisko sportowe przykryte balonem w okresie jesienno - zimowym.