Stypendia

23 czerwca br. startuje nabór wniosków o stypendia edukacyjne m.st. Warszawy na rok szkolny 2023/2024:

stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II – dotyczą uczniów klas 4-8 szkół podstawowych, uczniów szkół ponadpodstawowych oraz studentów, którzy mimo trudnych warunków materialnych mają dobre wyniki w nauce oraz osiągają sukcesy naukowe, artystyczne, sportowe lub angażują się w różnorodne działania społeczne. Operatorem stypendiów jest samorządowa instytucja kultury, Centrum Myśli Jana Pawła II.

Pełna oferta stołecznych stypendiów, wraz ze szczegółowymi informacjami, dostępna jest w jednym miejscu – pod adresem: um.warszawa.pl/stypendia
Warto już teraz sprawdzić warunki naboru, żeby przed końcem roku szkolnego spokojnie zgromadzić potrzebną dokumentację i zwiększyć szanse na uzyskanie stypendium.