Certyfikaty, tytuły, programy

Certyfikat Programu Powszechnej Dwujęzyczności

XIX Edycja Programu Insta.Ling dla Szkół - Certyfikat dla Szkoły Podstawowej nr 298

Szkoła zdobyła Honorowe Wyróżnienie Prezydenta m.st Warszawy „Szkoła z Pomysłem na …Świetlicę rozwijającą uczniów”

Szkoła i przedszkole realizuje program - "Realnie odpowiedzialni"

Szkoła realizuje program - XIX Edycja Programu InstaLing dla Szkół!

Szkoła realizuje program - Warszawa Talentów (doradztwo zawodowe)

Nasza świetlica posiada Certyfikat "Świetlica szkolna przestrzenią dla edukacji nauki i zabawy"

Nasze przedszkole posiada Certyfikat "Przedszkole uczące się" za współpracę w ramach Programu Partnerstwa Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Szkoła posiada certyfikat  -  "Szkoła Sportowych Talentów".

Szkoła bierze udział w programie „Szkolny Klub Sportowy 2017”.

Szkoła posiada certyfikat -  "Chronimy dzieci".

Szkoła posiada certyfikat - "Szkoła  Dobrego Wychowania".

Szkole przyznano Honorowe Wyróżnienie Prezydenta m.st. Warszawy "Szkoła z pomysłem na rozwój czytelnictwa".

Szkoła posiada tytuł - "Szkoła ucząca się".

Szkoła posiada certyfikat - Szkoła Wspierająca Uzdolnionych "Wars i Sawa".

Szkoła posiada certyfikat oraz tytuł - "Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją".

Szkoła posiada certyfikat oraz tytuł - "Szkoła złotych serc".

W szkole realizowane są projekty w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego EFS:

  • Szkolne centrum multimedialne - biblioteka szkolna

  • Szklanka mleka

  • Owoce w szkole

  • Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych

  • Warszawski model wspomagania szkół i przedszkoli jako przykład systemowego rozwiązania dla obszarów metropolitalnych

  • Pracownia komputerowa