Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 298 w Warszawie

Dyrektor szkoły:

  • Alicja Marciniak
 
Wicedyrektorzy:
  • Agnieszka Żminkowska
  • Katarzyna Stencel