Szkoła Podstawowa nr 298 im. Jana Kasprowicza

15

wrz
2022

Apel samorządu szkolnego

Apel samorządu szkolnego - inauguracja pracy w roku szkolnym 2022/2023

Inauguracja pracy w roku szkolnym 2022/2023 nowego samorządu szkolnego odbyła się podczas apelu klas 4 - 8 w dniu 15 września 2022 r. Przypominamy, że samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin samorządu. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów, samorząd może przedstawiać radzie rodziców, radzie pedagogicznej i dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły.

Kategorie