Zdalne nauczanie, procedury i wymagania edukacyjne