Kalendarz roku szkolnego

termin

zadanie

1 września 2022 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

1-14 września 2022 r.

Zebrania z rodzicami klas 1 – 8

31 sierpnia 2022 r.

Zebrania z rodzicami oddziałów przedszkolnych

28 września 2022 r.

Zebranie z rodzicami klas 8

14 października 2022 r.

Ślubowanie klas pierwszych, DEN

31 października 2022 r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych - odbywają się zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

1 listopada 2022 r.

Wszystkich Świętych

10 listopada 2022 r.

Szkolne obchody Narodowego Święta Niepodległości

11 listopada 2022 r.

Narodowe Święto Niepodległości

listopad 2022 r.

Szkolne obchody Warszawskiego Dnia Dobrego Jedzenia

15 listopada 2022 r.

Zebrania z rodzicami oddziałów przedszkolnych

6 grudnia 2022 r.

Mikołajki szkolne

12 grudnia 2022 r.

Święto Patrona szkoły

20, 21 grudnia 2022 r.

Zebrania z rodzicami klas 1-8

21, 22  grudnia 2022 r.

Wigilia w klasach

21, 22  grudnia 2022 r.

Pogadanki na temat zachowania bezpieczeństwa podczas ferii

23 grudnia 2022 – 1 stycznia 2023 r.

Zimowa przerwa świąteczna

6 stycznia 2023 r.

Dzień ustawowo wolny od pracy (Trzech Króli)

do 16 stycznia 2023 r.

Wystawienie ustalonych ocen za I półrocze

25, 26 stycznia 2023 r.

Zebranie klasyfikacyjne rady pedagogicznej

30 stycznia 2023 r.

Zebranie RP uchwalające wyniki klasyfikacji

31 stycznia, 1 lutego 2023 r.

Zebrania z rodzicami - podsumowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej w pierwszym półroczu

1 lutego 2023 r.

Zebrania z rodzicami oddziałów przedszkolnych

6 lutego 2023 r.

Rada pedagogiczna podsumowująca I półrocze

13 - 26 lutego 2023 r.

Ferie zimowe

luty 2023 r.

Szkolne obchody

Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego

14 marca 2023 r.

Szkolny Dzień Mierzenia i Liczenia

21 marca 2023 r.

Pierwszy Dzień Wiosny

Marzec/kwiecień 2023 r.

Rekolekcje szkolne

kwiecień 2023 r.

Światowy Dzień Zdrowia

3 - 5 kwietnia 2023 r.

Uroczystości związane z Tradycjami Wielkanocnymi

6 kwietnia – 11 kwietnia 2023 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

22 kwietnia 2023 r.

Światowy Dzień Ziemi

26 kwietnia 2023 r.

Zebrania z rodzicami oddziałów przedszkolnych.

28 kwietnia 2023 r.

Szkolne uroczystości związane

ze Świętem Konstytucji 3 Maja

1 maja 2023 r.

Święto Pracy

2 maja 2023 r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych -

odbywają się zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

3 maja 2023 r.

Święto Konstytucji 3 Maja

16, 17 maja 2023 r.

 

Zebrania z rodzicami klas 1-8

 

maj 2023 r.

Święto Książki

23, 24, 25 maja 2023 r.

Egzamin ósmoklasisty - dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla klas 1-7 - odbywają się zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

9 czerwca 2023 r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych - odbywają się zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

14, 15 czerwca 2023 r.

Zebranie klasyfikacyjne rady pedagogicznej

19 czerwca 2023 r.

Zebranie RP uchwalającej wyniki klasyfikacji

20,22 czerwca 2023 r.

Podsumowanie rocznej pracy dydaktyczno-wychowawczej,  pogadanki na temat zachowania bezpieczeństwa podczas wakacji

23 czerwca 2023 r.

Zakończenie roku szkolnego 2022/2023

23 czerwca 2023 r.

Rada Pedagogiczna podsumowująca

rok szkolny 2022/2023

 Dni ustawowo wolne od pracy:

 • Wszystkich Świętych – 1 listopada 2022 r.,
 • Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada 2022 r.,
 • Boże Narodzenie – 25–26 grudnia 2022 r.,
 • Nowy Rok – 1 stycznia 2023 r.,
 • Trzech Króli – 6 stycznia 2023 r.,
 • Poniedziałek Wielkanocny – 10 kwietnia 2023 r.,
 • Święto Pracy – 1 maja 2023 r.,
 • Święto Konstytucji Trzeciego Maja – 3 maja 2023 r.,
 • Boże Ciało – 8 czerwca 2023 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

 • 31 października 2022 r.  (poniedziałek)
 • 2 maja 2023 r. (wtorek)
 • 9 czerwca 2023 r. (piątek)
 • 23, 24, 25 maja 2023 r.  kl. 1-7 (egzamin ósmoklasisty - wolne dla klas 1-7)